Category: Sách tham khảo lớp 3

Soạn văn bài Chính tả: Liên hợp quốc

Soạn văn bài Chính tả: Liên hợp quốc Câu 2 (trang 100 sgk Tiếng Việt 3): Chọn chữ điền vào chỗ trống: Trả lời: a) buổi chiều, thuỷ triều, triều đình chiều chuộng, ngược chiều, …