Category: Sách tham khảo lớp 8

Soạn văn lớp 8 đầy đủ nhất

BÀI SOẠN VĂN LỚP 8 MỚI NHẤT Trong chương trình Ngữ Văn lớp 8, các bạn sẽ được học rất nhiều bài văn hay. Và để có thể nắm chắc kiến thức của từng bài …

Soạn văn bài: Hành động nói

Soạn văn bài: Hành động nói I. Hành động nói là gì? Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích cướp lấy công lao về mình. Câu nói thể hiện rõ nhất mục đích …